Năng lực pháp luật hôn nhân và gia đình là gì?

Luật sư ly hôn

Do các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong pháp luật hôn nhân gia đình khá phong phú, nên chủ thể cũng đa dạng. Nhưng chủ thể phổ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Do các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong pháp luật hôn nhân gia đình khá phong phú, nên chủ thể cũng đa dạng. Nhưng chủ thể phổ biến nhất trong quan hệ hôn nhân gia đình trước hết là những cá nhân. Muốn tham gia quan hệ hôn nhân gia đình và trở thành chủ thể trong mối quan hệ đó, điều đầu tiên phải kể đến là các chủ thể phải có năng lực chủ thể.  Tư cách chủ thể trước hết đó là năng lực pháp luật hôn nhân gia đình của cá nhân. Vậy năng lực pháp luật hôn nhân gia đình là gì? Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, hãy cùng  Luât sư X tìm hiểu nhé.


Căn cứ pháp lí
Nội dung tư vấn
1.Năng lực pháp luật dân sự là gì? 
Trước khi đi sâu vào khái niệm năng lực pháp luật hôn nhân gia đình, chúng ta hãy đi tìm hiểu khái quát về năng lực pháp luật dân sự nhé. Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về năng lực pháp luật dân sự như sau:
Điều 16: Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.
2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân theo quy định của pháp luật dân sự là tiền đề pháp lí cần thiết để cá nhân tham gia các quan hệ dân sự. Những khả năng này do pháp luật dân sự quy định và ghi nhận. Phạm vi năng lực pháp luật dân sự của cá nhân bao gồm các quyền và nghĩa vụ dân sự trong các quan hệ dân sự. Năng lực pháp luật là một bộ phận quan trọng cấu thành tư cách chủ thể của cá nhân. 
Theo nguyên lí chung của pháp luật dân sự, năng lực này có từ khi người đó sinh ra và gắn liền với cá nhân đó đến khi chết, không chịu ảnh hưởng của tuổi tác, trạng thái tâm thần, tình trạng tài sản, địa vị xã hội, kinh nghiệm sống,...
Ví dụ: quyền thừa kế, quyền được khai tên, quyền được sống,....

2. Năng lực pháp luật hôn nhân gia đình là gì? 
Trên tinh thần định nghĩa về năng lực pháp luật dân sự, có thể hiểu, năng lực pháp luật hôn nhân gia đình là khả năng cá nhân có quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình, các quyền và nghĩa vụ đó được nhà nước công nhận và được ghi nhận trong pháp luật. Các quyền và nghĩa vụ có thể kể đến là: 
  • Quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
  • Quyền được xác định cha, mẹ, con
  • Quyền được kết hôn
  • Quyền được nhận con nuôi hoặc quyền được làm con nuôi
  • Quyền li hôn 
  • ...
Quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình của chủ thể có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào năng lực hành vi của chính chủ thể đó hoặc chủ thể đối lập. Do đó, trong các quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình, có những quyền và nghĩa vị chỉ phát sinh khi chủ thể thực hiện bằng chính hành vi của mình. Ví dụ: quyền kết hôn, quyền được nuôi con nuôi,... Bên cạnh đó, một số quyền của chủ thể trở thành hiện thực do chủ thể đối lập thực hiện nghĩa vụ của họ. Ví dụ : quyền được cha mẹ yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền được nhận làm con nuôi,...
Lưu ý: 
Tuy nhiên, cần phân biệt năng lực pháp luật và năng lực hành vi hôn nhân gia đình. Trong đó, năng lực hành vi hôn nhân gia đình là khả năng bằng các hành vi của mình, chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ hôn nhân gia đình đã được pháp luật quy định. Năng lực hành vi hôn nhân gia đình phụ thuộc rất lớn vào độ tuổi và khả năng nhận thức của chủ thể. Khi chủ thể đạt độ tuổi nhất định do pháp luật quy định và có khả năng nhận thức thì chủ thể đó có năng lực hành vi hôn nhân gia đình. Độ tuổi có năng lực hành vi là độ tuổi thành niên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật quy định độ tuổi có năng lực hành vi của công dân có thể sớm hơn hoặc muôn hơn. Chẳng hạn, người từ đủ chín tuổi trở lên làm con nuôi phải được sự đồng ý của người đó. Nữ từ đủ mười tám tuổi mới được kết hôn,...
Người chưa đến tuổi có năng lực hành vi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì một số quyền mà pháp luật quy định phải do chính chủ thể thực hiện sẽ không thể trở thành hiện thực như quyền kết hôn, quyền nhận con nuôi, quyền yêu cầu li hôn, ... Đồng thời những chủ thể này cũng không phải thực hiện các nghĩa vụ hôn nhân và gia đình của mình. Ví dụ như nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ, con cái, ...
Mong bài viết hữu ích cho các bạn ! 
Khuyến nghị
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu vềdịch vụ ly hôn 
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor