Loạn luân là gì?

Luật sư ly hôn

Theo pháp luật Việt Nam quy định tội loạn luân là một trong những tội hình sự cần phải được xử lý một cách nghiêm khắc vì đây là hành vi...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Theo pháp luật Việt Nam quy định tội loạn luân là một trong những tội hình sự cần phải được xử lý một cách nghiêm khắc vì đây là hành vi xâm hại trực tiếp tới mối quan hệ gia đình, đạo đức, truyền thống và phong tục của dân tộc Việt Nam. Vậy hiện nay quy định của pháp luật về tội phạm này như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.


Căn cứ:
  • Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017
1. Khái niệm về loạn luân
Loạn luân là hành vi của một người đã giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.
2. Quy định của pháp luật về loạn luân
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định về tội loạn luân như sau:
Điều 184. Tội loạn luân
Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2.1. Dấu hiệu của tội phạm
  • Về mặt khách thể: 
+ Tội loạn luân xâm phạm đến sự phát triền bình thường của giống nòi, sự phát triển bình thường về tình dục cũng những người chưa thành niên.
+ Tội này còn xâm phạm đến thuần phong mỹ tục, đến hạnh phúc gia đình.
  • Về mặt chủ thể:
+ Chủ thể thực hiện tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.
+ Người phạm tội loạn luân phải là người đủ từ 16 tuổi trở lên và khi thực hiện hành vi phạm tội không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Bởi vì, tội loạn luân quy định tại Điều 184 BLHS là tội phạm nghiêm trọng nên chỉ những người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có thể là chủ thể của tội phạm này.
Lưu ý: 
  • Nếu người đã thành niên (đủ 18 tuổi) thực hiện hành vi loạn luân với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì hành vi loạn luân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự (có tính chất loạn luân).
  • Nếu người từ 14 tuổi trở lên thực hiện hành vi loạn luân với người dưới 13 tuổi thì hành vi loạn luân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự (có tính chất loạn luân).
  • Về mặt khách quan:
+ Hành vi khách quan:
Người phạm tội loạn luân là người có hành vi giao cấu với người có dòng máu trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.
Những người có dòng máu trực hệ là cha me đối với con; ông bà đối với cháu. Việc giao cấu giữa những người có dòng máu trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha là sự thoả thuận, đồng tình của hai người; nếu một trong hai người bị ép buộc hoặc bị cưỡng bức thì người có hành vi ép buộc, cưỡng bức không phạm tội loạn luân mà tuỳ trường hợp cụ thể mà người có hành vi ép buộc, cưỡng bức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm.
Lưu ý: Những người có quan hệ thân thích như giữa bố chồng với con dâu; giữa mẹ vợ với con rể; giữa bố dượng với con riêng của vợ; cô, dì với cháu,... mà có hành vi giao cấu cũng không thuộc tội phạm này.
+ Hậu quả:
Tội phạm này gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của chính người phạm tội. Ngoài ra, hành vi loạn luân còn gây ra những thiệt hại về tinh thần cho những người thân của của người phạm tội, đồng thời gây ra thiệt hại cho xã hội về thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá, đạo đức của dân tộc.
Đây không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, cho dù hậu quả như thế nào thì tội phạm cũng đã hoàn thành từ khi hai người thực hiện việc giao cấu.
  • Về mặt chủ quan:
Người phạm tội thực hiện hành vi loạn luân là do cố ý trực tiếp, tức là người phạm tội biết rõ người mà mình giao cấu là người có dòng máu trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ nhưng vẫn giao cấu với nhau.
Nếu do sự nhầm lẫn, không biết người mà mình giao cấu là người có dòng máu trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ thì không bị coi là phạm tội loạn luân.
2.2. Hình phạt
Người nào thực hiện hành vi giao cấu với những người cùng dòng máu trực hệ thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Hãy liên hệ để sử dụng dịch vụ hôn nhân gia đình ngay
Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor