Bán nhà khi vợ chồng ly thân như thế nào?

Luật sư ly hôn

Chị K. hiện đang ly thân với chồng, anh chị đã có ba người con đủ 18 tuổi. Sau khi lấy chồng được hơn bốn năm, chị mua căn nhà 5 tỷ và đ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Chị K. hiện đang ly thân với chồng, anh chị đã có ba người con đủ 18 tuổi. Sau khi lấy chồng được hơn bốn năm, chị mua căn nhà 5 tỷ và đứng tên một mình chị. Giờ chị K. muốn bán để giải quyết công việc cá nhân nhưng băn khoăn có bán được hay không khi chồng chị không đồng ý bán?

            

   Luật Việt Nam chưa thừa nhận và quy đình về ly thân. Quan hệ vợ chồng chỉ đuợc chấm dứt khi có quyết định hoặc bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Việc chị K. và chồng không còn ở chung trên thực tế nhưng vẫn còn tồn tại quan hệ pháp luật giữa vợ chồng. Vì vậy việc chia tài sản sẽ được tiến hành theo các quy định của pháp luật về chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
Chị K. mua nhà trong thời kỳ hôn nhân nên về nguyên tắc đây được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, nó sẽ được xác định là tài sản riêng của chị nếu có thỏa thuận khác giữa hai người hoặc chị K. chứng minh được đó là tài sản riêng của mình theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
                 
Như vậy, nếu chị K. muốn bán căn nhà thì phải được sự đồng ý của chồng hoặc phải chứng minh rằng căn nhà này chị K. mua bằng tài sản riêng của chị để xác định căn nhà là tài sản thuộc sở hữu riêng của chị, khi đó chị sẽ có quyền định đoạt đối với căn nhà. Bởi, tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

         

 

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor