Chồng tự mua ô tô vợ có phải trả nợ hay không?

Luật sư ly hôn

Kinh tế gia đình tôi không phải quá dư dả, ấy vậy mà chồng tôi lại tự ý đi vay một khoản tiền để mua ô tô, nói rằng sẽ đưa tôi đi làm và con...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Kinh tế gia đình tôi không phải quá dư dả, ấy vậy mà chồng tôi lại tự ý đi vay một khoản tiền để mua ô tô, nói rằng sẽ đưa tôi đi làm và con đi học. Tôi thấy những điều đó hoàn toàn không cần thiết, mà còn gây ra gánh nặng cho gia đình. Vậy tôi có phải cùng chồng tôi trả nợ hay không?
Trả lời:
Căn cứ:

  • Luật hôn nhân gia đình


Nội dung tư vấn
Trong hôn nhân, pháp luật có quy định về những trường hợp mà bạn phải cùng chồng trả những khoản nợ của chồng bạn. Đó là (luật hôn nhân và gia đình):

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng
Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:
1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.
Chỉ khi rơi vào những trường hợp trên, bạn mới phải trả nợ cùng với chồng mình.
Trách nhiệm trả nợ của bạn được quy định như sau

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng
1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.
2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.
Nếu gia đình bạn thực sự có nhu cầu mua ô tô, và đây là nhu cầu thiết yếu thì bạn sẽ phải trả nợ cùng chồng. Ngược lại, nếu gia đình bạn không thực sự cần sử dụng ô tô, và không có ô tô vẫn cứ ok, thì bạn sẽ không phải trả nợ cùng chồng mình


Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ly hôn!


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor