Tiền trúng xổ số có được coi là tài sản chung vợ chồng?

Luật sư ly hôn

Tiền trúng khi may mắn mua vé số có được coi là tài sản chung vợ chồng và sau nhỡ ly hôn thì có phải chia số tài sản đó hay không? Hãy cùn...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Tiền trúng khi may mắn mua vé số có được coi là tài sản chung vợ chồng và sau nhỡ ly hôn thì có phải chia số tài sản đó hay không? Hãy cùng tham khảo bài viết này!Căn cứ:
  • Luật hôn nhân và gia đình 2014
  • Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Nội dung tư vấn
1. Tài sản chung vợ chồng là gì?
Tài sản chung vợ chồng hiểu đơn giản là tài sản, thu nhập được phát sinh/ hình thành trong thời kỳ hôn nhân, thời kỳ hôn nhân sẽ được tính từ thời điểm ký giấy đăng ký kết hôn. Tài sản chung vợ chồng được định nghĩa tại:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.


2. Tiền trúng xổ số có được coi là tài sản chung?
Phải khẳng định luôn rằng tiền trúng xổ số được coi là tài sản chung vợ chồng, cụ thể được quy định tại Điều 6 Nghị định 126/2014/NĐ-CP:

Điều 9. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân
1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.
2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.
3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, số tiền xổ số sẽ được nhập vào khối tài sản chung và sẽ phải chia khi ly hôn

Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ly hôn!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor