Xử lý vi phạm trong vấn đề khai sinh

Luật sư ly hôn

Khai sinh là quyền của mỗi cá nhân khi được sinh ra. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp kê khai, thực hiện thủ tục liên quan đến khai sinh trái ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Khai sinh là quyền của mỗi cá nhân khi được sinh ra. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp kê khai, thực hiện thủ tục liên quan đến khai sinh trái quy định pháp luật. Hành vi đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.Căn cứ:

- Bộ luật dân sự 2015
- Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

Nội quy:

Quy định về xử lý hành vi sai phạm trong khai sinh được quy định tại điều 27 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP, cụ thể:
Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh
1. Cảnh cáo đối với người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định.
2. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh.
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Làm chứng sai sự thật về việc sinh;
b) Cố ý khai không đúng sự thật về nội dung khai sinh;
c) Sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục đăng ký khai sinh.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ để làm thủ tục đăng ký khai sinh.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Hủy bỏ giấy tờ giả đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

Tóm gọn hơn:
Cảnh cáo với hành vi: Đăng ký khai sinh muộn
Phạt 300k - 500k:
  • Sửa chữa nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh.
  • Tẩy xóa nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh
  • Làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh
Phạt 1000k - 3000k:
  • Làm chứng sai sự thật về việc sinh
  • Cố ý khai không đúng sự thật về nội dung khai sinh
  • Sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục đăng ký khai sinh.
Phạt 3000k - 5000k: nếu làm giả giấy tờ để làm thủ tục đăng ký khai sinh.
Biện pháp khắc phục: Hủy bỏ giấy tờ giả


Nếu có nhu cầu Ly hôn nhanh, hãy liên hệ ngay nhé!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor