Lập di chúc có cần công chứng?

Luật sư ly hôn

Lập di chúc có cần công chứng ? - Đây là thắc mắc của nhiều người để đảm bảo tính pháp lý và thể hiện ý chí của mình một cách chính xác nhất...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Lập di chúc có cần công chứng? - Đây là thắc mắc của nhiều người để đảm bảo tính pháp lý và thể hiện ý chí của mình một cách chính xác nhất sau khi đã "nhắm mắt xuôi tay".
Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này!


Căn cứ:
- Bộ luật dân sự 2015

Nội dung
1. Di chúc là gì?
Theo quy định của pháp luật dân sự tại Điều 624 thì:
Điều 624. Di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Theo quy định tại Điều 630 thì di chúc hợp pháp là khi:

  • Người lập di chúc phải minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, hoặc cưỡng ép.
  • Nội dung của di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức của di chúc không trái pháp luật 
2. Các loại di chúc
Di chúc có 2 loại chính:
  • Di chúc bằng văn bản
  • Di chúc bằng miệng
Ta cùm tìm hiểu 2 hình thức này
Di chúc bằng văn bản: Gồm 4 thể thức chính đó là:

  • 1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  • 2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  • 3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  • 4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Như vậy, di chúc bằng văn bản có thể có hoặc không người làm chứng, chứng thực, công chức...

Di chúc bằng miệng: Gồm 2 điều kiện chính:

  • 1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
  • 2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.
Có thể khẳng định, di chúc không nhất thiết phải chứng thực, công chứng. Tuy nhiên nên thực hiện công chứng, chứng thực để đảm bảo tính pháp lý cao hơn cho văn bản này!

Nếu có nhu cầu Ly hôn nhanh, hãy liên hệ ngay nhé!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor