Khai sinh khi không xác định cha mẹ

Luật sư ly hôn

Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi . Trẻ em sinh ra chưa xác định được cha mẹ thì đăng ký khai sinh như thế nào?   Căn cứ: Luật ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi. Trẻ em sinh ra chưa xác định được cha mẹ thì đăng ký khai sinh như thế nào? 

Căn cứ:
  • Luật hộ tịch 2014
  • Nghị định 123/2015/NĐ - CP
Nội Dung:
Theo điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ - CP Hướng dẫn Luật hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ như sau:
1. Ủy ban nhân dân xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.
2.  Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ để trống.
3. Nếu thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại khoản 1 điều 25 Luật hộ tịch 2014 thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 4 của Nghị định này.
4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại khoản 3 điều này; phần khai về mẹ trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ em để trống.
5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại khoản 3 điều 14 của Nghị định này; trong sổ hộ tịch ghi rõ : " trẻ chưa xác định cha, mẹ".
Theo đó: 
  • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ là : Ủy ban nhân dân xã nơi trẻ đang cư trú;
  • Trường hợp chưa xác định được cha mà xác định được mẹ thì đăng ký theo mẹ và phần cha trong giấy khai sinh, sổ hộ tịch để trống. Còn nếu xác định được cha vào thời điểm nhận con thì phải thực hiện thủ tục nhận con và thực hiện thủ tục khai sinh;
  • Trường hợp không xác định được mẹ và khi khai sinh mà xác định được cha, cha yêu cầu làm thủ tục nhận con và thực hiện thủ tục khai sinh và phần khai về mẹ thì để trống.
Thủ tục đăng ký:
  •  Sau khi nhận thông báo về trẻ không xác định cha mẹ thì Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã hoặc Trưởng Công an xã tổ chức lập biên bản về trẻ chưa xác định được cha, mẹ. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật. Sau đó. ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi. Khi hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ. Cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi khai sinh cho trẻ.  
 Thủ tục đăng ký khai sinh:

 Dịch vụ liên quan

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor