Khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Luật sư ly hôn

Trách nhiệm: Trách nhiệm của công dân: Khi phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ và thông báo ngay cho UBND hoặc công an cấp xã...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phíTrách nhiệm:
Trách nhiệm của công dân:
  • Khi phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ và thông báo ngay cho UBND hoặc công an cấp xã
Trách nhiệm của cán bộ: 
  • Ngay sau khi nhận được thông báo, chủ tịch UBND cấp xã hoặc trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi
  • UBND cấp xã giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
  • Sau khi lập biên bản, UBND cấp xã niêm yết tại trụ sở trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi. 
  • Hết thời hạn này, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng để đăng ký khai sinh cho trẻ. 
Kê khai thông tin:
  • Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo quy định của pháp luật dân sự.
  • Năm sinh: Nếu không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng của trẻ để xác định năm sinh; 
  • Nơi sinh: là nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi; quê quán được xác định theo nơi sinh; 
  • Quốc tịch của trẻ là Việt Nam. 
  • Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch để trống; trong Sổ hộ tịch ghi rõ "Trẻ bị bỏ rơi".
Thủ tục đăng ký khai sinh:
4. Dịch vụ liên quan

Nếu có nhu cầu Ly hôn nhanh, hãy liên hệ ngay nhé!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor