CHIA TÀI CHUNG KHI CHỒNG CHẾT

Luật sư ly hôn

Khi một trong hai bên qua đời, tài sản chung vợ chồng sẽ được xử lý như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé! Căn ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Khi một trong hai bên qua đời, tài sản chung vợ chồng sẽ được xử lý như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé!

Căn cứ:

Bộ luật dân sự 2015
Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung:
1. Quan hệ hôn nhân chấm dứt
Theo quy định tại luật hôn nhân và gia đình 2014 thì quan hệ hôn nhân chấm dứt khi:
  • Có quyết định ly hôn của Tòa án
  • Một bên chết hoặc bị tuyên là đã chết
2. Quyền tài sản
Theo quy định tại điều 66 Luật hôn nhân và gia đình thì nếu chồng chết thì vợ sẽ:
  • Quản lý tài sản chung nếu không để lại di chúc
  • Trừ trường hợp trong di chúc có quy định người khác quản lý hoặc những người thừa kế thỏa thuận người khác quản lý di sản.
Vợ cũng có quyền yêu cầu chia tài sản của người đã mất để lại, trong trường hợp này, khối tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi, phần của người vợ sẽ được chia theo quy định của luật dân sự/

3. Chia di sản
Chia theo di chúc
Nếu người mất để lại di chúc thì phải thực hiện theo di chúc. Khi đó, những người được thừa kế tài sản sẽ được hưởng phần di sản theo nội dung di chúc để lại. Tuy nhiên, cũng có trường hợp dù không có tên trong di chúc nhưng người còn sống vẫn có thể được hưởng một phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Đó là:
  • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  • Con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động
Chia theo pháp luật
Trường hợp vợ đã qua đời không để lại di chúc thì phần di sản họ phải được chia đều cho những người thuộc cùng một hàng theo Điều 651 Bộ luật Dân sự, cụ thể là theo thứ tự như sau:
  • Hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
  • Hàng thừ kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại
  • Hàng thứ kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Xem video dưới đây để rõ hơn:Hãy liên hệ ngay để sử dụng dịch vụ ngay!

Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor