Con mới đẻ được giao cho ai nuôi?

Luật sư ly hôn

Ly hôn là điều không ai mong muốn trong đời sống vợ chồng. Khi ly hôn, quan hệ vợ chồng và quan hệ tài sản chấm dứt nhưng không làm thay đổi...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Ly hôn là điều không ai mong muốn trong đời sống vợ chồng. Khi ly hôn, quan hệ vợ chồng và quan hệ tài sản chấm dứt nhưng không làm thay đổi quan hệ với con cái của mình. 
Vậy khi ly hôn, con mới đẻ sẽ được giao cho ai chăm sóc?

Căn cứ: 
- Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung
1. Quyền yêu cầu ly hôn
Phải nói luôn rằng, trong trường hợp ly hôn đơn phương do yêu cầu của chồng khi vợ đang mang thai hoặc mới đẻ con thì tòa án không thụ lý:
Điều 54, Luật hôn nhân và gia đình 2014 đã quy định cụ thể về "Quyền yêu cầu ly hôn": 
3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Nhưng ngược lại, nếu vợ là người chủng động yêu cầu ly hôn thì tòa án vẫn thụ lý giải quyết theo pháp luật.

2. Vậy con mới đẻ do ai nuôi?
Nếu yêu cầu được tòa án thụ lý và giải quyết, con mới đẻ sẽ được giao cho vợ nuôi (trừ trường hợp có thỏa thuận khác):
 Điều 81, Luật hôn nhân và gia đình 2014 đã quy định cụ thể về "Trông nom, chăm sóc, giáo dục con sau ly hôn":  
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con

Có 2 điều kiện để cha có thể nuôi con đó là:
  • Mẹ không đủ điều kiện trực tiếp để nuôi con
  • Hai bên có thỏa thuận 
3. Người không nuôi con có trách nhiệm gì?
Người không trực tiếp nuôi con sẽ phải có nghĩa vụ với con cái:
Điều 82, Luật hôn nhân và gia đình 2014 đã quy định về "Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn":
1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Như vậy, cha/mẹ nếu không được trực tiếp nuôi con sẽ:
  • Cấp dưỡng đến khi con 18 tuổi (cấp dưỡng bao nhiêu phụ thuộc thỏa thuận và phán quyết của tòa)
  • Thăm nom con cái không ai được cản trở

4. Thủ tục ly hôn:
Nếu có nhu cầu Ly hôn nhanh, hãy liên hệ ngay nhé!


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor