Con 3 tuổi được giao cho ai nuôi?

Luật sư ly hôn

Con cái là lý do níu giữ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi mẫu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ly hôn sẽ xảy ra, sau mỗi cuộc chia ly thì ngườ...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Con cái là lý do níu giữ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi mẫu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ly hôn sẽ xảy ra, sau mỗi cuộc chia ly thì người bị ảnh hưởng nhất chính là con cái của mình.
Vậy khi ly hôn, con hơn 3 tuổi (36 tháng) sẽ được giao cho ai nuôi? Cùng đọc bài viết dưới đây để nắm rõ quy định của pháp luật nhé!

Căn cứ: 
Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung
1. Con mới 3 tuổi có được ly hôn không?
Đối chiếu với những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, con 3 tuổi không phải là căn cứ hoặc nằm trong những điều cấm để khởi kiện vụ án ly hôn

2. Vậy con 3 tuổi sẽ được giao cho ai nuôi?
Theo quy định Tại điều 81 Luật hôn nhân và gia đình về "trông nom, chăm sóc, giáo dục con sau ly hôn":

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy có 2 trường hợp xảy ra:
  • Con chưa đủ 36 tháng tuổi được giao cho mẹ nuôi 
  • Con từ đủ 36 tháng sẽ được dựa trên thỏa thuận hoặc quyết định của tòa
Vậy có nghĩa:
  • Trên lý thuyết, vợ sẽ được nuôi con dưới 36 tháng tuổi (trừ khi có thỏa thuận khác giữa 2 vợ chồng)
  • Con trên 36 tháng tuổi sẽ được vợ chồng thỏa thuận xem ai trực tiếp nuôi con và gián tiếp cấp dưỡng
  • Nếu vợ chồng không thỏa thuận được thì tòa sẽ quyết định dựa trên hoàn cảnh, kinh tế, môi trường cho trẻ em phát triển giữa 2 bên
3. Người không trực tiếp nuôi dưỡng có trách nhiệm gì?
Người không trực tiếp nuôi vẫn phải có nghĩa vụ với con cái, việc ly hôn chỉ làm chấm dứt quan hệ vợ chồng chứ không làm thay đổi quan hệ chưa con và cha mẹ:

Điều 82, Luật hôn nhân và gia đình 2014 đã quy định về "Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn":
1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

 Như vậy, cha/mẹ nếu không được trực tiếp nuôi con sẽ:
  • Cấp dưỡng đến khi con 18 tuổi (cấp dưỡng bao nhiêu phụ thuộc thỏa thuận và phán quyết của tòa)
  • Thăm nom con cái không ai được cản trở

4. Thủ tục ly hôn:

Nếu có nhu cầu Ly hôn nhanh, hãy liên hệ ngay nhé!


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor