Thuế thu nhập khi được hưởng thừa kế là cổ phiếu

Luật sư ly hôn

Rất nhiều người băn khoăn rằng khi nhận thừa kế cổ phiếu  có phải chịu thuế hay không? Và mức thuế áp dụng là bao nhiêu? Ở bài viết này  Lyh...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Rất nhiều người băn khoăn rằng khi nhận thừa kế cổ phiếu có phải chịu thuế hay không? Và mức thuế áp dụng là bao nhiêu? Ở bài viết này Lyhonnhanh.net sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề trên.


Nội dung:

Thu nhập từ thừa kế cổ phiếu không được miễn thuế (Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)
Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC) cũng nêu rằng thu nhập từ nhận thừa kế
Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:
a) Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


Vậy khi thừa hưởng cổ phiếu đó, thuế sẽ tính như thế nào? Đầu tiên phải xác định giá trị tài sản được tặng bằng cách:
Theo Khoản 1, 2 Điều 23 Nghị định 65/2013/NĐ-CP Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng
1. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: Bất động sản, tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, kể cả chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.
2. Việc xác định thu nhập tính thuế đối với các loại tài sản nhận thừa kế, quà tặng phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường tại thời điểm phát sinh thu nhập, trong đó:
a) Đối với chứng khoán là tài sản nhận thừa kế, nhận quà tặng:
- Thu nhập tính thuế được xác định căn cứ theo giá tham chiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán tại ngày nhận thừa kế, nhận quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó;
- Đối với chứng khoán chưa được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán, thu nhập tính thuế được xác định căn cứ vào giá trị ghi trên sổ sách kế toán của công ty có chứng khoán tại ngày nhận thừa kế, nhận quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

Vậy thuế suất bằng bao nhiêu?
Theo Điều 25 Nghị định 65/2013/NĐ-CP có quy định về thuế suất thì: 
Thuế suất đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10% trên thu nhập tính thuế.

 Ngắn gọn thì ta sẽ có công thức:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá trị cổ phiếu x 10% 
Một số loại phí khi giao dịch cổ phiếu:

  • Phí môi giới
  • Phí chuyển khoản
  • Phí thủ tục... 
(Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC)


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor